Antipsykopatisk Senter

Antipsykopatisk Senter driver anti-“antirasistisk” virksomhet. Vi er en idealistisk organisasjon som mener “antirasismen” er en fare for demokratiet, koster oss enorme summer, fremelsker menneskeforakt inkludert rasisme, importerer anomi, ukultur, kriminalitet og terrorisme, skaper grunnlag for alvorlige fremtidige kulturkonflikter, og tar vekk fokus fra den demografiske og økologiske utfordringen.

“Antirasistene” er både absolutt og i følge sine egne utvidete definisjoner på rasisme selv de største rasister. Imidlertid er “rasist”-skjellsordet så monopolisert og utvannet at psykopat er en mere dekkende betegnelse på “antirasist”-pakket.

Vi prøver her å gi deg veiledning i hvordan du skal forholde deg til denne udemokratiske berme, de psykopate hallikene som misbruker antirasismen til å få anseelse, stillinger, posisjoner og makt, og deres hærskarer med begrepsforvirrede, bekvemmeligempatiske, brunpissende luddere som får sin daglige dose god egenfølelse ved å gjøre seg stor på andres bekostning. Framfor alt så skal du aldri forsvare deg når psykopaten spytter ut sitt obligatoriske “rasist”. Du skal anklage han for å være psykopat. Og diskuterer du med en “antirasist” så skal du invitere til debatt med den ene handa og stå klar med psykopatstemplet i den andre handa (kondisjonert forum eller sensur?: erstatt psykopat med altruistisk banditt eller PK-banditt, bruk kortformen: bandittene eller PKere).

ADVARSEL: Svake sjeler bør nå rygge tilbake til det indoktrinerte og kujonerte PK-samfunnet, akseptere det politisk korrekte som gir deg den deilige, varme følelsen av å være prektig. Og da oss antigutta i kampen for det gode mot det onde mener det er legitimt å eksponere menneskeforakt og meningsfascisme så kan du bli støtt av å lese videre. Antipsykopaten i idealistisk og uselvisk aksjon ……… oppdatert